ZWEMMEN 2021 : WAAR

 • DAMSE VAART - Vanaf 17 mei 2021: op maandagavond en woensdagavond van 18u30 tot 20u30. Bij voldoende kandidaten kan daar nog donderdagavond aan toegevoegd worden.
  Startplaats ter hoogte van de Gemeneweidestraat. Kleedkamers voorzien in de VZW Amateursport, Gemeneweidestraat 50 8000 BRUGGE.

  Volg steeds de instructies van de redder op. Bekijk op kaart


 • DOMEIN AAN DE PLAS - Vanaf 11 mei 2021: op dinsdagavond van 17u tot 21u, op vrijdagmorgen van 8u tot 10u, op zaterdagmorgen van 9u tot 12u en op zaterdagavond van 18u tot 20u.
  Kleedkamers voorzien aan de Plas, Blankenbergse Dijk 75 8000 BRUGGE.

  Volg steeds de instructies van de redder op. Bekijk op kaart

 • Alle info is onderhevig aan de op dat moment geldende corona maatregelen.


LID WORDEN

 • Beste zwemliefhebber, wegens de grote toeloop en de momenteel beperkte zwemcapaciteit zien wij ons genoodzaakt een tijdelijke ledenstop in te voeren. U kan zich wel reeds registreren op onze wachtlijst via
  http://bit.ly/wachtlijst_inschrijven_nieuwe_leden_LRZ_2021
  Van zodra extra plaatsen beschikbaar komen zullen wij u contacteren


 • Mensen die vorig jaar lid waren ontvangen begin februari een uitnodiging tot betaling van het lidgeld 2021 per mail. Het lidgeld voor 2021 blijft ongewijzigd en bedraagt 25€ !


 • Nieuwe leden kunnen inschrijven vanaf 1maart en maken hiervoor gebruik van het inschrijvingsformulier (link vanaf 1 maart). Het lidgeld voor 2021 blijft ongewijzigd en bedraagt 25€ !


 • LRZ bestaat mede dankzij de steun van haar sponsors. Wil je hiervoor ook een bijdrage leveren dan kan je sponsor-zwemmer worden. Het lidgeld bedraagt dan 75€. Interesse of meer info, neem dan contact op met Bruno


 • Zwemmen met een safeswimmer is verplicht. LRZ stelt safeswimmers ter beschikking voor de leden. Je kan er eentje huren (€10 per seizoen) of kopen. Dankzij de firma BaraBrost kunnen wij een kwalitatieve safeswimmer aanbieden met waterdicht vak voor de prijs van €25.
  Aankopen kan door €25 over te schrijven op BE63 0017 3015 1008 van de VZW LANGEREI ZWEMMERS met als mededeling: Aankoop safeswimmer + "naam". Een basismodel huren kan door €10 over te schrijven op BE63 0017 3015 1008 van de VZW LANGEREI ZWEMMERS met als mededeling: Huur safeswimmer + "naam".


START 2 OPENWATERSWIM

 • Elk jaar organiseren wij één of meerdere START2- reeksen zowel voor beginners als gevorderden. Net als vorig jaar zullen we echter afhankelijk zijn van de geldende corona maatregelen. Meer nieuws omtrent deze reeksen mag u in maart verwachten.


URBAN SWIM 2021

 • In samenwerking met de stad BRUGGE organiseren de Langerei Zwemmers in 2021 opnieuw een URBAN SWIM BRUGGE. Vermoedelijke datum zal zaterdagavond 12 of 19 juni zijn.
  Van zodra de datum definitief is krijgt u hier alle nodige info.


PALJAS SEASWIM 2021

 • In samenwerking met de stad BRUGGE, de reddingsdienst van Zeebrugge en brouwerij Paljas organiseren de Langerei Zwemmers in 2021 opnieuw de Paljas Seaswim. Deze wedstrijd voor zowel competitiezwemmers als recreanten gaat traditiegetrouw door op 21 juli.
  Inschrijven kan vanaf 1 juni via deze site.


BESTUUR 2021
SPONSORS

ONZE HOOFDSPONSOR

ASTERIA EXPEDITIONS - REIZEN BUITEN HET GEWONE

ONZE SPONSORS

Voor al uw renovatie en verbouwingen

MET DE STEUN VAN

CONTACT

 • VZW LANGEREI ZWEMMERS - BLEKERSSTRAAT 2 8000 BRUGGE

 • ONDERNEMINGSNUMMER - 0553.506.843

 • MAIL 


REGLEMENT

Langerei Zwemmers – intern reglement

 

 

Het plezier van zwemmen in open lucht is dat je je weinig zorgen hoeft te maken over regels en dergelijke.

 

Veiligheid blijft echter belangrijk en een beetje elementaire etiquette wordt gewaardeerd door uw collega zwemmers en andere gebruikers van het water.

 

Maak u goed vertrouwd met het stedelijk reglement, deze clubregels en procedures in verband met de veiligheid.

 

ALGEMEEN

 

 1. De veiligheid van de clubleden primeert steeds. Indien een zwemmer in moeilijkheden is staken alle aanwezige zwemmers direct hun training om hulp te bieden. Aarzel niet om onmiddellijk de 112 te laten bellen indien je zelf niet kunt helpen. Op beide zwemlocaties bevindt zich een hulppost vlakbij.

 2. Alleen clubleden met officiële badmuts kunnen zwemmen in de Damse Vaart en de Sint Pietersplas. Het is niet mogelijk om niet-leden eenmalig te laten meezwemmen.

 3. Zwemmen kan enkel op de vastgestelde tijdstippen en locaties.

 4. De club voorziet steeds een redder. Zwemmen is alleen toegestaan wanneer de redder van dienst aanwezig is. Meld je steeds aan bij de redder en volg indien nodig zijn instructies.

 5. Er wordt steeds gezwommen met wetsuit, tenzij anders gecommuniceerd door het bestuur (watertemperatuur +22°).

 6. Er wordt steeds gezwommen met safeswimmer, indien nodig stelt de club deze beschikbaar (huren of kopen).

 7. Zwemmen is enkel toegestaan als de waterkwaliteit voldoet aan de opgelegde normen en meer dan 15° bedraagt. De waterkwaliteit wordt regelmatig getest door de Stad en de VMM, de resultaten van de test kunnen online bekeken worden. LRZ kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor plotse wijzigingen van de waterkwaliteit, zwemmers zwemmen altijd op eigen risico.

 8. Niet duiken, zwem nooit alleen, pas op voor scherpe voorwerpen.

 9. Hou voldoende afstand van andere zwemmers, controleer regelmatig je zwemrichting, hinder geen andere zwemmers.

 10. Omkleden gebeurt in de kleedkamers, respecteer de buurt.

 11. Jonge zwemmers (-16j) worden steeds vergezeld van een begeleidende ouder.

DAMSE VAART

 1. De zwemtraining kan pas gestart worden wanneer de toeristenboot “Lamme Goedzak “ gepasseerd is voor z’n laatste afvaart richting Damme.

 2. De Damse vaart is onderhevig aan plantengroei. Bij overdreven plantengroei kan de zwemtraining afgelast worden.

 3. Hou steeds rechts aan, de zwemzone bevindt zich tussen de trap aan de Gemeneweidestraat en het ponton van de Lamme Goedzak in Brugge. Het is verboden voorbij de Gemeneweidestraat richting Damme te zwemmen.


SINT–PIETERSPLAS

 1. Zwem steeds in een rechte lijn vanaf het ponton naar de boei aan de overkant en terug, hou de tussenliggende boeien steeds links van u.

 2. De uitbater, VZW Aan de Plas, kan steeds beslissen dat een zwemtraining omwille van slechte weersomstandigheden dient geannuleerd te worden.


TOT SLOT

 

 1. Ga niet zwemmen als dit medisch niet verantwoord is en hou rekening met eventuele gevaren: koude, krampen, conditie,...

 2. De VZW Langerei Zwemmers waakt erover dat alle activiteiten veilig kunnen verlopen, zowel in als naast het water. De VZW is via de Vlaamse Zwemfederatie verzekerd bij Arena. Bovenop de dekking die deze verzekering biedt, kunnen de VZW of haar bestuurders of aangestelden (zoals redders) nooit aansprakelijk gesteld worden in geval van schade of in geval van ongevallen, zelfs niet in geval van zware fouten inzake elementaire voorzorgsmaatregelen. Voor alle inlichtingen omtrent de verzekeringspolis kun je terecht bij de Vlaamse Zwemfederatie

 

Brugge, 01/01/2021